ఉత్పత్తులు

  • హాట్ బ్యాగ్ & ఐస్ బ్యాగ్

    హాట్ బ్యాగ్ & ఐస్ బ్యాగ్

    హాట్ బ్యాగ్: సహజ రబ్బరు, సింథటిక్ రబ్బరు, విషపూరితం కాని, చికాకు కలిగించని పదార్థాలు

    ఒక రకమైన వినియోగ వస్తువులను శీతాకాలంలో వేడి చేయడంలో వైద్య సంరక్షణ ఆరోగ్యం మరియు జీవితంలో ఉపయోగించబడుతుంది.

    ఐస్ బ్యాగ్: జలుబు కోసం